Jahtas īres noteikumi.

•    SIA “Mussona osta” (turpmāk – Izīrētējs) izīrē jahtu ar visiem tās piederumiem un apkalpi, īres pakalpojumā izvēlētā brauciena veikšanai.
•    Visa brauciena laikā jahtu vada tās apkalpe. Jahtas apkalpē ietilpts tās kapteinis un vismaz viens palīgs. Jahtas īre bez apkalpes netiek piedāvāta.
•    Jahtas īre tiek piedāvāta burāšanas sezonas laikā. Pieejamība īrei ir redzama interaktīvajā kalendārā. 
•    Jahtas īres laikā izvēlēto maršrutu jahtas kapteinis ir tiesīgs mainīt, vadoties no laikapstākļiem (piem., vēja stipruma, vēja virziena, viļņu augstuma).
•    Jahtas īrei klients veic iepriekšēju rezervāciju, tādējādi nodrošinot tās pieejamību sev vēlamajā laikā un uz izvēlētajam braucienam nepieciešamo laiku.
•    Rezervācija tiek veikta, sazinoties ar SIA “Mussona osta”, lai precizētu jahtas pieejamību Klientam vēlamajā laikā, un Klientam veicot avansa maksājumu 50% no plānotās jahtas īres maksas apmērā. 
•    Pakalpojuma apmaksa Klientam ir jāveic pirms pakalpojuma sniegšanas. Pakalpojums netiek sniegts pirms tā pilnas apmaksas.
•    Ja Klients atceļ rezervēto jahtas īres pakalpojumu, t.sk., atsaucoties uz nepiemērotiem laika apstākļiem (piem., zemu gaisa temperatūru, mākoņainību vai lietu), avansa maksājuma summa netiek atgriezta. 
•    Ja rezervētajā jahtas īres laikā laika apstākļi nav piemēroti drošai burāšanai (tostarp esošais vēja stiprums pārsniedz 10 m/sekundē) vai tiek noteikti ierobežojumi buršānai izvēlētajā akvatorijā, Klientam jahtas īres pakalpojums netiek sniegts. Laika aptākļu atbilstību drošai burāšanai nosaka jahtas kapteinis pirms pakalpojuma sniegšanas. Šādā gadījumā Klients var izvēlēties pārnest rezervāciju uz citu pieejamu laiku vai saņemt 50% avansa maksājuma summas atmaksu (ja nav veikta pilna pakalpojuma apmaksa) vai 75% no pilnas pakalpojuma maksas (ja ir veikta pilna pakalpojuma apmaksa).
•    Ja pakalpojuma sniegšanas laikā laika apstākļi kļūst nepiemēroti drošai burāšanai, jahtas kapteinis pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un drošāko atgriešanos ostā vai citā piestātnē. Šādā gadījumā pakalpojuma apmaksas summa netiek atgriezta.
•    Ja pasažieri pakalpojuma sniegšanas laikā lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas un to uzdevība apdraud burāšanas drošību, jahtas kapteinis pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un drošāko atgriešanos ostā vai citā piestātnē. Šādā gadījumā pakalpojuma apmaksas summa netiek atgriezta. 
•    Klientu kavēšanās gadījumā nokavētais laiks tiek ieskaitīts brauciena laikā.
•    Atgriešanās laiks atkarībā no ārējiem apstākļiem, kas iespaido burāšanas gaitu, var būt vēlāks, nekā pakalpojuma līgumā noteikts. Šādā gadījumā papildus maksa no klienta netiek iekasēta.
•    Rezervētā pakalpojuma sniegšanas laiku Klients var mainīt ne vēlāk kā 10 dienas  pirms plānotā pakalpojuma sniegšanas laika, to iepriekš saskaņojot ar Izīrētāju.
•    Veicot pakalpojuma apmaksu, Klients piekrīt jahtas lietošanas noteikumiem:Klients īrē un 
•    Uz jahtas drīkst atrasties ne vairāk kā 12 (divpadsmit) personas (turpmāk – pasažieri) neatkarīgi no to vecuma, neskaitot jahtas apkalpi. 
•    Jahtas kapteinis var atteikt pasažiera uzkāpšanu uz klāja, ja tas ir lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas un tā uzvedība apdraud burāšanas drošību.
•    Bērniem līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam visa atrašanās uz jahtas laikā ir jānēsā aizvērta glābšanas veste. Pieaugušajiem glābšanas vestes ir jāuzvelkt pēc pirmā apkalpes aicinājuma.
•    Pasažieriem ir nekavējoties jāievēro apkalpes norādes attiecībā uz uzvedību uz jahtas.
- Atrodoties uz jahtas pasažieri nedrīkst nēsāt apavus ar augstiem papēžiem, platformas zoli vai smērējošu zoli.
- Peldēšanās vai lēkšanas ūdenī no jahtas bez tiešas kapteiņa atļaujas ir aizliegta. 
- Pasažieriem aizliegts izmanīt vai pārvietot jahtas takelāžu un citu jahtas tehnisko aprīkojumu. 
- Piedalīties burāšanas procesos pasažieri var, sekojot jahtas apkalpes norādījumiem.
- Atrašanās uz tīkla jahtas priekšgalā ir atļauta ar kapteiņa tiešu atļauju.
- Smēķēšana uz jahtas ir atļauta ar jahtas kapteiņa tiešu atļauju un sekojot tā norādījumiem.
- Aizliegts uz jahtas ņemt līdzi dzīvniekus.
- Pasažieriem atļauts uz jahtas uznest un lietot savu pārtiku un dzērienus, izņemot sarkanvīnu, vīnogu sulu un citas tumšo ogu sulas, tumšās ogas, piem., upenes, ķiršus, mellenes, kazenes, kā arī izteikti taukainus pruduktus, piem., kūpinātu vistu, čipšus. 
  - Pasažieriem ir atļauts izmantot jahtas aprīkojumā esošos traukus un virtuves piederumus, ievērojot pienācīgu rūpību un gādību, kā arī savus vienreizējos traukus. Stikla glāžu lietošana uz jahtas ir aizliegta.